Konsten att vända ett avloppsnät – fältstudiebesök

Konsten att vända ett avloppsnät…
I Floda, Lerums kommun, pågår just nu ett omfattande VA-projekt med syfte att ansluta kommunens spillvattennät till Rya avloppsreningsverk i Göteborg. En ny överföringsledning anläggs på en sträcka av 2,4 km och ett antal pumpstationer byggs om eller tillkommer. Du kan läsa mer om projektet här.

Projekt ”Överföringsledning Floda – Hunstugan” är en utförandeentreprenad som Styrud genomför i tätt samarbete med Lerums kommun. Det serveras en hel del utmaningar både i form av varierande markförhållanden och befintliga anläggningar i ledningssträckningen. Styrud får tillfälle att använda flera av metoderna i sin verktygslåda för att ro iland den här utförandeentreprenaden.

Knô daj in, fast dörra é trång…
Kunskapsutbyte både trevligt och någonting som alla kan tjäna på. Trångt om saligheten blev det i boden, när ett 20-tal medarbetare från Göteborg Kretslopp och Vatten kom på besök till arbetsplatsen i Floda. Men “Knô daj in, fast dörra é trång…” är ju inte obekant för folk i väster. Martin Carlsson som är byggledare i Lerums kommun bjöd på en ingående beskrivning av projektet; allt från historiken 44 år bakåt i tiden, till projektets olika delavsnitt och genomförande. Anders Jacobsson, arbetschef på Styrud, tog vid och berättade om de olika metoder som används – styrd borrning där inga hinder förväntas, StyroRock som är en metod Styrud utvecklat för styrd borrning i berg, raiseborrning för upprymning av hålen mm.

Efter kaffestund och matnyttig information följde en välbehövlig bensträckare i form av promenad utefter ledningssträckningen med många frågor och svar på vägen.

 

Vill du vara med?

Styrud öppnar arbetsplatsen för fältstudier vid ytterligare ett par tillfällen. Är du intresserad av en visning, välkommen att kontakta Anders Jacobsson, 0705-63 96 79 eller Rolf Borrås, tel 0705-39 43 10

Dela gärna: