Ledningsbygge under Göta älv för Trollhättan Energi

Hur åstadkommer man säkert och hållbart ledningsbygge under vattendrag? Gäller det gäller hav, sjö eller älv ligger rör och ledningar tryggast under botten och metoden för ett lyckat projekt är styrd borrning. Dricksvatten är både vårt vanligaste och viktigaste livsmedel och det är ett stort ansvar att kvalitetssäkra hela leveranskedjan från källa till kran. Trollhättan Energi, som ser till att det finns rent vatten till ungefär 50 000 personer i Trollhättans kommun och delar av Vänersborg, väljer en säker och långsiktigt hållbar lösning när man nu satsar på nya ledningar under Göta Älv.

Tre rör under Göta älv
Styrud har som huvudentreprenör genomfört schaktfritt ledningsbygge på uppdrag av Trollhättan Energi, som investerar för att ersätta befintliga gummiledningar i dåligt skick. Tre rör har dragits under Göta älv med hjälp av PD100; Styruds största borrigg för styrd borrning. Inledningsvis utfördes sonderingsborrning för att säkerställa att inget berg finns i ledningslinjen och att projektet var genomförbart med hänsyn till geoteknik. Varje borrning var ca 480 meter lång och rörens diameter 450 mm. För att kunna och styra borrningen på det stora förläggningsdjupet under älvens botten användes gyrostyrning, som möjliggör djupa förläggningar utan risk för yttre störningar.

Projektet följde mycket väl den uppsatta tidplanen och Trollhättan Energi har nu tre vattenledningar tryggt på plats ca 6 meter under älvens botten.


PD100 på plats vid Göta älv i Trollhättan 

Studiebesök rönte stort intresse
På Styrud delar vi gärna med oss av det vi kan bäst. Ju mer informerad beställare och konsulter är om möjligheter med olika förläggningsmetoder, desto bättre förutsättningar att skapa effektiva projekt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. När tillfälle ges, arrangerar Styrud seminarier och studiebesök för att sprida kunskap om ledningsbyggnad i allmänhet och schaktfritt i synnerhet.

Arbetsplatsen vid älvkanten i Trollhättan låg bra till för att ta emot besökare, utan att inkräkta på andras verksamheter eller ge avkall på säkerheten. Inbjudan mottogs väl och en kulen dag i november samlades 30 personer på arbetsplatsen för att se en av landets största riggar för styrd borrning och höra om borrade metoder. Viktor Johansson, projektledare för ledningsbygget i Trollhättan höll i presentationen tillsammans med Anders Jacobsson. Kristoffer Möhlenbrock är maskinchef på PD100 och börjar bli van vid att få visa upp sitt ekipage som röner stort intresse var än den etableras. Det var meningen att vi skulle få se ett hemdrag av rör den här dagen, men borrningarna hade genomförts med en effektivitet som gjorde att allt var klart när vi kom för att se…


Viktor och Anders visar och berättar.

Tillbaka på kontoret i Göteborg kan Anders rita ytterligare streck på tavlan för ledningsbygge under Göta älv – nu är vi uppe i 13 projekt som innefattar ledningar under älven.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

Vi har tidigare skrivit om ledningsbygge under Göta älv. Läs här!

 

Dela gärna: