Ledningsbygge för nya stadskärnan i Kungälv

Bygga nytt och bygga om. Då gäller det att förbereda infrastrukturen för nya förutsättningar som ökad kapacitet eller ny sträckning. Just nu pågår stora utvecklingsprojekt i Kungälv, och Styrud är på plats ett av rörtrycknings-teamen för att anlägga nya rör för vatten och avlopp inför kommande förvandling av stadskärnan.

Kungälv kommun bygger för framtiden och tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av sin stadskärna. De närmsta åren ska det byggas både bostäder, lekplatser, handel och infrastruktur, samtidigt som de gamla delarna av staden och kulturarvet skall vårdas. Bostäder och kontor och verksamheter ska ha närhet till kollektivtrafik och därför byggs också ett nytt resecentrum som nav. Resecentrum kommer att invigas redan under våren 2018 och stadsdelen beräknas bli klar under 2022-23.

Styruds uppdrag omfattar den här gången drygt 200 meter nya ledningar för dag- och spillvatten för att förbinda nya resecentrum med befintligt nät. Ungefär 120 meter av sträckan förläggs genom betongrörstryckning, som utförs mellan ett antal sänkbrunnar. 6 rör i dimensionerna 400-600-800 mm trycks 40 resp. 80 meter från brunn till brunn. Sammanlagt anlades 7 stycken sänkbrunnar för projektet, varav en kommer att användas som pumpstation.

   
Sänkbrunnar i Kungälv

I tillägg till det schaktfria ledningsbyggandet, läggs ytterligare ca 100 meter rör i spontschakt.

Jimmy Björkqvist är Styruds projektledare, som håller i alla trådar i Kungälv. Han konstaterar att det mesta gått som planerat, men att kanske inte allt gått helt och hållet som på räls. Det har även blivit till att jobba lite i uppförsbacke.

– Vid utsättningen för schakten, har fel koordinater använts, berättar Jimmy. Det gör att en del av rören ligger på fel djup, men allting går att lösa med lite god vilja och bra kommunikation.

Arbetet med ledningar för dag- och spillvatten vid Kungälvs nya resecentrum startade i somras och beräknas vara klart i början av 2018.

 

Länkar:

Kungälvs stadskärna byggs om, läs mer på kungalv.se

Styrud har utfört flera liknande projekt, bland annat vid Drottning Silvias Barnsjukhus och i Kålltorp i Göteborg

 

Vill du veta mer?

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

 

 

 

Dela gärna: