”Man kan ju inte schakta av hela E18!”

Vargavintern 2010 orsakade problem i elnäten och nu görs stora investeringar för att komma tillrätta med problemen. På en del platser i landet har områden med fritidshus under åren förvandlats till tätbebyggda bostadsområden för åretruntboende, vilket ställer helt andra krav på strömförsörjning. Danderyd utanför Stockholm är ett sådant område där E.ON passar på att förstärka ett underdimensionerat elnät, samtidigt som man förpassar kablarna ned under mark.

Inte mindre än 10 kablar skulle korsa E18 och det uppdraget gick till Styrud .

Styrud borrade 3 stycken skyddsrör i dimension 508mm vari kablarna sedan drogs. Borrningarna blev vardera 58 meter långa  och gick genom berg och morän.

E18

– Hur skulle det se ut om man schaktade av hela E18, frågar sig Daniel Eriksson som är projektledare på Styrud.

Uppdraget innebar höga krav på precision, eftersom en 600mm vattenledning ligger i vägen. Denna fick absolut inte skadas av vare sig borr eller vibrationer och det ville till att inmätningen utfördes ytterst noggrant. Dessutom upprättades kontrollprogram där bl.a. vibrationer hela tiden mättes under framfart.

Borrningarna tog allt som allt 15 dagar och Daniel Eriksson är mycket nöjd med genomförandet:

– Det är alltid lika roligt att få visa, att Styrud klarar tuffa jobb!

Klicka här för att se E.ON:s Nätnyheter på Youtube, där bl a projektet i Danderyd beskrivs och där också Styruds Daniel Eriksson är med på ett hörn.


Vill du veta mer om det här eller liknande projekt, kontakta gärna oss!


Dela gärna: