När berget är i vägen för vägen

Norra länken – en utmaning

Trafikverkets arbete med Norra länken i Stockholm är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt och en riktig utmaning för alla inblandade. Den nya trafikleden byggs i några av landets mest trafikerade områden och trafiken ska rulla på som vanligt under de 8 år som projektet beräknas pågå.

Vid Norrtull hade PEAB i uppdrag att bredda befintlig vägsträcka, vilket bland annat innebar att bokstavligen förflytta berg. Sprängning var inget realistiskt alternativ med tanke på riskerna för trafiken och att avstängning av E4 var otänkbart. Smartare lösningar måste till. Styrud TGB fick förtroendet att under kontrollerade former helt enkelt såga bort berget som stod i vägen för vägens nya sträckning.

Inledande borrning av horisontellt hål med StyroRock-metodSå här gick det till

Ett horisontellt hål borrades krökt i 460 meters radie genom berget i det som skulle bli marknivå. Till detta användes StyroRock-tekniken – Styruds egen metod för styrd borrning i berg. Från bergets topp borrades 4 vertikala hål i lutning 10:1, ned till det horisontella borrhålet. En sågwire monterades genom resp. vertikalhål och det horisontella och i tre etapper sågades berget av. Såghöjden låg på mellan 6 och 11 meter.

Med detta gjort, var det en enkel sak för grävmaskinisterna att nattetid forsla bort blocken efter sågningarna.

Fakta om Norra länken
Norra länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt, en 5 km lång trafikled varav 4 km i tunnel. Projektet omfattar ombyggnad av E4/E20 från Tomteboda till Norrtull och en ny trafikled, E20, från Frescati och Värtan. Norra länken är en trafikled av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

Ungefär 40 entreprenader har upphandlats för detta stora vägprojekt vilket sysselsätter som mest 800 personer samtidigt och beräknas kosta 11,2 miljarder. Vägverket svarar för 75 procent av kostnaden och Stockholms stad betalar resten.
Norra länken Norrtull-Frescati-Värtan beräknas öppna för trafik 2015 och blir då tillsammans med Essingeleden och Södra länken ett sammanhängande trafiksystem. Sträckan Tomteboda-Norrtull beräknas var helt klar 2017.

Källa: trafikverket.se

 

Vill du veta mer om wiresågning?

Här hittar du kontaktpersonen närmast dig.

 

Dela gärna: