Norra kuststammen – ett lagarbete med många vinnare

Norra kuststammen är namnet på den nya överföringsledning som byggts norr om Varberg av Styrud och Vivab i samverkan. De befintliga ledningarna hade nått gränsen för sin kapacitet och klarade inte att koppla på fler fastigheter. Med Norra Kuststammen är det nu möjligt för Varbergs kommun att utvecklas och växa, samtidigt som man uppnått stora fördelar för miljön.

På väg mot Åskloster, utlagt, svetsat och redo

Vinst för kassakista och miljö

Norra kuststammen som anlagts på en sträcka av 17 550 meter mellan Bua och Getterön har kapacitet att betjäna 15 000 personer och gör det möjligt för Varbergs kommun att växa norrut. Med den nya avloppsledningen minskar också risken för bräddningar – att avloppsvatten rinner ut i havet vid kraftigt regn eller strömavbrott. En stor vinst för miljön.
Den nya ledningen byggdes på 18 månader och föregicks givetvis av omfattande planering och projektering. Byggkostnaden för projektet stannade på 160 miljoner kronor, vilket glädjande nog är en bit under budget.

Norra kuststammen i siffror

* Byggtid 18 månader; mars 2016 – september 2017
* Kostnad 160 miljoner kronor
* 34 företag involverade i bygget
* 7 förläggningsmetoder; styrd borrning, augerborrning, hammarborrning, sänkbrunnar, schakt, rörbro, samt ovan mark med täckande jordvall
* Längd 17 550 meter
* Går under 2 åar; Viskan och Himleån
* Korsar järnvägen på 6 platser
* Kan betjäna 15 000 personer
* Vikt 1 924 000 kg
* Rymmer 5 640 m3 avloppsvatten
* 1 547 st. svetsade skarvar
* 1000 mm är dimensionen på största röret
* 7 pumpstationer utmed sträckan
* Djupaste brunnen är 8,2 meter djup
* Brunnarna har en sammanlagd volym av 4 400 badkar

Partnering som projektform

Projekt Norra kuststammen har utförts av Styrud och Vivab i partnering, även kallat utökad samverkan, som innebär att entreprenören involveras i ett mycket tidigare skede än vad som annars är brukligt i stora projekt. Detta arbetssätt skapar en ökad förståelse för varandras processer och en förbättrad kommunikation inom projektet, som ger en större möjlighet att tillsammans kontinuerligt arbeta med förbättringar under projektets gång. Med en större transparens och ett gemensamt ansvarstagande ökar sannolikheten att göra rätt från början och risk för tvister och missförstånd minimeras. Man drar helt enkelt nytta av varandras specifika kunskaper, sätter upp gemensamma mål och skapar härigenom både effektivitet och ett lyckat resultat.

 

Röster om Norra kuststammen

Michael Fransson, projektledare på Vivab – beställarens representant och en given nyckelperson – understryker att projektets samverkansform bidragit till att det hela varit en smidig resa.

–       Sammanfattningsvis har detta förlöpt mycket smidigt, säger Michael, och det har varit lärorikt för alla parter att se vilka delar som krävs för att få ett projekt av den här kalibern i hamn. Det handlar verkligen inte om att bara projektera, inte bara om att bygga, utan alla delar är viktiga.

–       Under projektets gång har vi upplevt både lätta och svårare perioder, men samverkan har underlättat och bidragit till en lätt resa. Anläggningen är nu drifttagen och det återstår bara några sista inkopplingar för att avveckla reningsverket i Bua. Nu ska vi summera och sprida kunskap till övriga i organisationen, så vi kan ta med oss de positiva erfarenheterna in i nästa projekt.

Görgen Johansson, projektansvarig från Styrud, konstaterar att Norra kuststammen, Styruds hittills största enskilda projekt, har gett värdefulla kunskaper och erfarenheter att ta med till kommande storprojekt.

–       Det har varit väldigt lärorikt och spännande att jobba i partnering samtidigt som det varit ett avancerat och stort projekt, säger Görgen. Givetvis har det funnits utmaningar i form av logistik och teknik, men alla inblandade i projektet har gjort ett fantastiskt jobb – från beställare till leverantörer och underentreprenörer.

–       Framför allt vill jag nog lyfta Michael Franssons insats som sammanhållande länk. Och det är faktiskt med ett visst vemod man nu konstaterar att projektet är slutfört, för framför allt har det varit väldigt kul att jobba med!

Lagarbete

Jonny Karlsson, platschef  i projektet från Annebergs Bygg & Anläggning AB, upplever att det varit ett fantastiskt projekt när man ser till det dagliga samarbetet med deltagarna från de olika ingående organisationerna.

–       Det har varit en del utmaningar där vi fått revidera metodval för olika sträckor, men samarbetet har varit fantastiskt och problem har lösts snabbt och effektivt i de nära kontakterna med entreprenörer och beställare.

–       Att det gått så bra som det gjort är tack vara samarbetsformen och framför allt att vi här haft att göra med en medveten och kunnig beställare.

Avslutningsvis några ord från Jimmy Björkqvist, som är projektledare på Styrud. Jimmy som kom som nyanställd, rekryterad från ett oljeraffinaderi, rakt in i detta synnerligen omfattande projekt med ansvar för borrade ledningssträckor och för miljöschakt och transporter. Även Jimmy hyllar samarbetsformen som en genuin framgångsfaktor.

–       Sammansättningen av gruppen från yrkesarbetare till tjänstemän har varit kanon, säger Jimmy. Alla har haft inställningen att vilja hjälpa till och att hitta lösningar gemensamt på frågor som dykt upp. Ett fantastiskt lagarbete, helt enkelt.

Avloppet som genererade pengar till Water Aid

Norra kuststammen invigdes den 16 september i år med ett stafettlopp som fick det passande namnet AVLOPPET (- en skitkulstafett!). Alla anmälningsavgifter till tävlingen, gick oavkortat till organisationen Water Aid, som arbetar för att människor i världens fattigaste länder skall få tillgång till vatten, sanitet och hygien. Drygt 130 löpare deltog, individuellt eller i lag, vilket genererade 11 000 kronor i startavgifter. Norra kuststammens entreprenörer har beslutat att matcha summan, vilket betyder att Water Aid får en gåva på 22 000 kronor.

”Ett fantastiskt lagarbete!”
det är kommentaren som får sammanfatta detta framgångsrika projekt som ger Varberg möjlighet till utveckling och vinster för miljön på samma gång.

 

 

Vill du veta mer?

Läs mer om ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

För ytterligare information om Norra kuststammen kontakta:
Görgen Johansson – Arbetschef
MOBIL  0706-95 86 33
E-POST gorgen.johansson@styrud.se

 

Länkar:

Det finns fler artiklar om Norra kuststammen på styrud.se

12 maj 2015 – Överföringsledning i Varberg – storprojekt i samarbetsform

26 januari 2016 –  Varberg bygger 18 km ny avloppsledning

13 maj 2016 – Nu går vi under jord i Varberg

6 juli 2017  – Norra kuststammen invigs med skitkul stafett

Vivab skriver om Norra kuststammen på vivab.info

 

Dela gärna: