Norra Kuststammen invigs med Avloppet – en skitkul stafett

Arbetet med Norra Kuststammen, Varbergs nya överföringsledning som skapar möjligheter för staden att växa i norr, är nu bokstavligen inne på upploppet. Ledningsbyggandet påbörjades i början av 2016 och nu pågår förberedelser för en storslagen invigning för att fira att ett framgångsrikt projekt är i mål och de möjligheter som skapats.

AVLOPPET – EN SKITKUL STAFETT!

Den 16 september invigs Norra Kuststammen med AVLOPPET – ett stafettlopp utefter ledningens sträcka, från Limabacka, Åskloster till Naturum,Getterön.

SPRING FÖR ALLAS RÄTT TILL RENT VATTEN!
Hela anmälningsavgiften skänks till WaterAid som arbetar i några av världens fattigaste och mest marginaliserade samhällen med målet att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. För att göra effekten än större, kommer projektorganisationen att matcha det insamlade beloppet med insättning på motsvarande summa.

Läs mer om AVLOPPET och anmäl dig här!

 

Norra Kuststammen möjliggör för Varberg att växa

Här kan du läsa mer om projekt Norra Kuststammen.

Varberg bygger 18 km ny avloppsledning 

Nu går vi under jord i Varberg

Projektsida hos VIVAB