Nu rinner vattnet mot strömmen!

Det är inte första gången Styrud håller till på vackra Malö. För ett par år sedan anlitade Orust kommun Styrud för att med styrd borrning anlägga en överföringsledning från Orust till Malö under havsbotten. Med ledningen på plats skapades förutsättningar för att ansluta stora delar av bebyggelsen på Malö och södra Flatön till kommunalt vatten och avlopp.

Malö och Flatö

Flatö och Malö från ovan. Foto: Orust.se

När nu kommunen bygger en pumpstation vid campingen i Grönvik på Flatön, vill Västerstadens fastigheter och Malö Vattenföreningen som väntat länge på vatten och avlopp, passa på att ansluta sig. Styrud hade ju sedan tidigare en aning om vad som väntade, men även inför detta projekt genomfördes ett antal sonderingar, både sticksondering och sonderingsborrning. Rännan mellan Malö och Flatön är mycket bergig och det beslöts att på denna sträcka sänka ledningen och låta den vila på havsbotten, i stället för att förlägga den under botten. Bakom ett projekt av det här slaget ligger mycket planering och förberedelser. Beslut- och tillståndsprocesser är svåra att skynda på, men väljer man borrade metoder går åtminstone utförandet snabbt.

Utgångspunkt för borrningarna blev på Malö, ungefär mitt emellan ledningarnas start- och slutpunkt. Första etappen var en borrning på ca 375 meter norrut mot Flatön mellan Malö och St. Kedholmen. Vid Strömmen, när den djupa rännan mellan Malö och Flatön nåddes, tog dykare över. Ledningarna försågs med vikter, sänktes och vilar nu stadigt på botten.

Etapp två borrades från utgångsläget och söderut under havsbotten till pumpstationen i Grönvik ca 575 meter bort.
Genom båda borrhålen drogs flera ledningar hem – slangar för vatten och avlopp och dessutom ett rör för optokabel. Lika bra att passa på! För att knyta ihop det hela har tre landfästen anlagts, 2 borrade och ett schaktat.

 

Styruds projektledare för det här uppdraget var Magnus Andersson som framgångsrikt haft koll på att alla ledningar kommit på plats. Maskinen som användes var en D100 från Vermeer som är en av Styruds större riggar för styrd borrning.

Anders Jacobsson är arbetschef på Styrud och har varit med på hela resan, från att kommunens VA-projekt diskuterades till det nu färdiga följdprojektet. Flera års planering och förberedelser är nu i hamn och projektet genomfördes under två veckor med lite uppehåll för påskfirande.

– När det som här, har varit ganska många års planering och förberedelser, är det lite extra kul att se det förverkligas. När planer omsätts i praktiken och att det blir bra när det är klart, det känns gott, sammanfattar Anders.

 

Vill du veta med om Schaktfritt ledningsbyggande?

Klicka här för närmsta kontaktperson! https://www.styrud.se/tjanster/ledningsbyggande/

Läs om Flatön och Malö på orust.se

Dela gärna: