Ny servisledning mitt i Göteborg. Schaktfritt förstås.

Mitt i Göteborgs trafikvimmel mellan Centralstationens norra entré och Bergslagsgatan utför Göteborg Vatten byte av gamla uttjänta VA-ledningar mot ny servisledning som ska kopplas på mot befintlig stamledning. För att genomföra projektet har man valt schaktfri ledningsdragning med hjälp av styrd borrning. Ett klokt val, både med tanke på trafiksituationen i området och det myller av andra ledningar och kablar som redan trängs i underjorden.

Styrud genomför borrningar på 3 delsträckor med en Ditch Wich 3020. Eftersom marken i omgivningarna kan misstänkas innehålla vissa föroreningar, används150 mm VRS-rör i stället för PE-rör. Plaströr inte är helt diffusionstäta och det finns en teoretisk risk att vattnet skulle kunna ta smak från omgivningen. Segjärnsrör är lite mer bångstyriga att hantera, men garanterar att inga ovälkomna smakämnen slinker in.

VRS tillåter endast 5 graders avvinkling vid varje rörskarv, så det är långa, snälla böjar som gäller för att inte påfrestningen på rören ska bli för stor. En riktig utmaning att med denna begränsning kunna styra under alla befintliga kablar och rör som finns i området! Ulf Göransson på Ug Projektering och Leif Johannesson som är Styruds projektledare har lagt pannorna i djupa veck och kommit fram till hur rören ska dras på bästa sätt. Vid en av delsträckorna blir lösningen att helt enkelt gräva ned riggen någon meter, för att komma på plats för korrekt styrning.

Hur går det till?

Först borras en pilot genom hela borrsträckan och en rymmare kopplas på för att dras tillbaks genom hålet som vidgas till önskad håldimension. Efter rymmaren kopplas VRS-rören, som ska in i hålet. Rören är i 6-meterslängder och här kommer VA-verkets egen personal in i bilden för att proffsigt se till att skarvarna monteras rätt. Vid varje skarv läggs ett extra låselement, innan en skyddande gummidamask dras över. Därefter garderar man för ytterligare säkerhet, genom att montera en konisk plåthuv som skyddar skarven i dragriktingen på sin färd genom hålet. Hängslen och livrem! Allt för att Göteborgarna ska få de höga kvalitet på vatten som vi är bortskämda med.

 

Vill du veta mer om schaktfri ledningsdragning, välkommen att kontakta:

Anders Jacobsson – Göteborg
0705 – 63 96 79
anders.jacobsson@styrud.se

Joacim Kullinger – Stockholm
0705-21 37 48
joacim.kullinger@styrud.se

Dela gärna: