Nya Värtahamnen står tryggt på borrade pålar

Centralt i Stockholm ligger Värtahamnen, där 4 miljoner passagerare och 1,7 miljoner ton gods passerar varje år. Det 100-åriga hamnområdet behöver moderniseras och utvecklas för att klara utökad fartygstrafik till Finland, Baltikum och Ryssland, samtidigt som det råder ett aldrig sinande behov av byggbar mark i ett Stockholm som växer i en takt av 35 000 nya invånare per år. Nu flyttas hamnen längre ut i vattnet och lösningen på Stockholms hamns behov av ett funktionellt och miljövänligt område för transport och logistik, innebär också att mark för centralt, attraktivt bostadsbyggande frigörs. I Norra Djurgårdsstaden planeras det totalt för 12 000 nya bostäder!

Uppdraget att bygga en ny och större pir i Värtahamnen gick till Aarsleff och projektet har pågått sedan sommaren 2013. Det ligger en stor utmaning i att genomföra projekt i det här formatet, med bibehållen pågående verksamhet i hamnen!
Det nya hamnområdet får en yta av 85 000 m² med 5 rejält tilltagna kajplatser runt en 1 200 m lång pir. Projektet har föregåtts av noggranna undersökningar av geotekniken och batymetrin. Utbyggnad sker med stålspont som väggar, innanför vilka det fylls på med massor, och betongplattan kommer att vila på ett 90-tal pålar. (Tillvägagångssättet beskrivs 3:5o min. in i filmklippet från Stockholms hamn längre ned på sidan.)

De flesta pålarna slås ned, men på en del ytor ligger berget för nära bottnen för att det ska vara möjligt och det är här som Styrud kommer in i bilden med sina borrade metoder. Styrud har etablerat sin största rigg för pålborrning, en RG16 T i Värtahamnen – en bjässe som i sig själv väger ca 60 ton och med hammare, pilot och borrsträng tillkommer ytterligare 8 ton.
20 stycken RD-pålar i dimension 813×22 mm borras ned och förankras en meter ned i friskt berg; längderna varierar mellan 14 och18 meter. En av pålarna borras med riggen placerad på kaj och för de resterande placeras riggen på en Jackup rigg – ”en ponton med ben” – ute i vattenbassängen.

Pålborrning från kajkanten.

Borrning från kajkanten.

– Nyckel till framgång har varit ett nära samarbete med Aarsleff vid planeringen av arbetet, säger Stefan Löfving som är Styruds projektledare i Värtahamnen, och inte minst en riktig djupdykning i projektets arbetsmiljö och kvalitetrisker, fortsätter han.

– Att hantera pålar som väger 20 ton st på vatten i en trång hamnbassäng är en logistisk utmaning med extra allt!

Borrning från jackup ponton

Borriggen ombord på jackup-riggen

Styruds del av detta jätteprojekt blir klart på knappt 3 veckor mitt i semestertider och den nya piren i sin helhet kommer att färdigställas under 2016. Stockholms stad får mark till nya stadskvarter och den nya hamnen blir både mer miljöanpassad och mer effektiv med plats och logistiklösningar för både större och fler fartyg.

 

Länkar:

Stockholms Hamn, text och film om utvecklingen i Värtahamnen (tillvägagångssätt vid 3:50 i filmen).

Stockholms stad skriver om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden

Aarsleff skriver om sitt projekt.

Vill du veta mer

För ytterligare information om projektet i Värtahamnen kontakta:
Stefan Löfving – Projektledning
MOBIL 0705-51 36 68 E-POST stefan.lofving@styrud.se

Läs mer om Grundläggning på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

Dela gärna: