Okänd avloppsledning sänkte KK4

Sommaren 2007 invigdes miljardsatsningen KK4 – LKABs nya kulsinterverk i Kiruna – en byggnad med en yta motsvarande sex fotbollsplaner. Några månader senare upptäckte man att ett par av de pelare mitt i byggnaden som bär upp en av traversbanorna hade sjunkit cirka 15 cm.

Driftsledningen avhjälpte det akuta problemet tillfälligt så att driften kunde fortsätta och startade tillsammans med NCC en utredning om orsaken till sättningen.

Styrud Arctic fick i uppdrag att provborra i det område som satt sig och förbereda för en eventuell injektering. Man borrade genom betongplattan, genom fyllnadslagret, genom ett lager av snö och is och vidare neråt.

Så småningom visade det sig att grundläggningen uppfyllde alla byggnadstekniska krav. Boven i dramat var en gammal avloppsledning som inte fanns med på några ritningar men låg på sämsta tänkbara ställe – rakt under pelarraden.

Provborren träffade mitt i en brunn och när den drogs upp igen fanns beviset på borrkronan – äkta mänsklig avföring.

– När vi identifierat orsaken till problemet var resten enkelt, berättar Kalle Sturk på Styrud Arctic. Vi borrade helt enkelt ner ett antal stålkärnpålar genom betongfundamentet ända till berg. Pålarnas längd var cirka 14 meter. Pålarna användes sedan för att eliminera sättningarna och lyfta upp traversbanan till rätt höjd igen.

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering