Raiseborrning vid gasledningsflytt på Hisingen

Under många år har väg 155 (Torslandavägen) varit i behov av upprustning. Kombinationen av tung godstrafik till hamnen och omfattande bilpendling till de stora arbetsplatserna på Hisingen har orsakat många olyckor. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten, och samtidigt förbättra tillgängligheten till hamnen och öka framkomlighet för kollektivtrafiken.

Nya väg 155 kommer således att innehålla ett antal nya planskilda korsningar, samt speciella filer för kollektivtrafiken i båda riktningarna. Trafikverket har ägnat stor omsorg åt vägens integration i landskapet, och kommer att genomföra en rad gestaltningsåtgärder, t ex bra belysning och mycket växter.
Ett av de gamla, tungt trafik- och olycksbelastade mot som försvinner är Oljemotet, som ersätts av nya Ytterhamnsmotet.

Ytterhamnsmotet, Göteborg
Så här kommer det färdiga Ytterhamnsmotet att se ut

För att göra ombyggnaden möjlig, och samtidigt göra den grova naturgasledningen på platsen tillgänglig för underhåll, behövde ledningen flyttas. Ledningsägaren Swedegas undersökte olika alternativ, men valde så småningom en schaktfri lösning. Den innebar att ledningen skulle dras rakt genom berg och Styrud åtog sig uppdraget att borra ett 233 meter långt berghål med en diameter på 690 mm.

– Vi började med att borra ett 165 mm pilothål med hjälp av StyroRock, som är vår egen teknik för styrd borrning i berg, berättar Christer Carlsson, projektledare på Styrud TGB. I två steg rymdes sedan pilothålet upp till 300 mm diameter och därefter var det dags att gå över till raiseborrning.

– Vi har använt tekniken vid ett antal ledningsbyggnadsprojekt över hela landet och därför gick arbetet i stort sett som planerat. Ett bergborrarbete av den här storleksordningen genererar rätt mycket borrkax, samtidigt som mycket vatten går åt att transportera ur kaxet i hålet. Därför krävdes omfattande dammanläggningar för att hantera stora volymer vatten.

Vattendamm
En del av dammanläggningen vid Torslanda-projektet

Raiseborrkrona
Utrustningen för raiseborrning har imponerande dimensioner.

Här finns en liten filmsekvens som visar raiseborren i arbete:

[youtube]7J07d8qFhyY[/youtube]

 

Vill du veta mer? 

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

Dela gärna: