Rejäla dimensioner i Jönköping

Jönköpings Energi bygger kraftvärmeverk på Torsvik söder om staden. Här ska avfall bli till nyttig energi och användas till fjärrvärme och el. Ett projekt som beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2006.

Rör rammning 2 x 1200 mm under jvg och E4

Fjärrvärmeledningen på 2 gånger 13 km, som ska knyta samman kraftvärmeverket med befintligt nät, har redan påbörjats. I månadsskiftet februari-mars drog Styrud in två 800 mms fjärrvärmerör under Rocksjökanalen i centrala Jönköping. Ett tufft jobb!

– Vår del i projektet omfattar de styrda borrningarna under kanalen – från Rocksjöbadet till Knektaparken – samt fyra etapper med ramningskorsningar, förklarar Anders Jacobsson, Styrud.

Stora och styva
– Vid den styrda borrningen drog vi fjärrvärmerören direkt – utan skyddsrör. Styva stålrör med utvändig isolering och PEH-mantel – med en böjradie på 330 m. Sträckan var 144 m vardera och vi gick 7 m under kanalen.

Att hantera och dra hem ett stort och böjstyvt rör har sina sidor. Det krävdes lite tricks för att inte röret skulle böjas för mycket ovan mark. Men ändå ha rätt vinkel ner i borrhålet.

Med kranars hjälp
– Borren kom upp i 10 graders vinkel. För att få röret att luta lika mycket, lyfte vi det med hjälp av fem mobilkranar.

Fjärrvärmeröret följde sedan snällt med i båge ner under kanalen. Men när det var dags att vända uppåt, var det inte riktigt med på noterna.

– Det löste vi genom att trycka på rörets bakända med en grävmaskin. Några tons extra draghjälp gjorde susen.

Inte vardagsmat

Två ramningsetapper har utförts. Och här handlar det om rejält stora skyddsrör i stål. 1 200 mm i diameter och 30-50 m långa.

– Varje korsning innehåller 3-4 parallella ramningar och produktionstiden ligger på ca 4 veckor, förklarar Styruds Görgen Johansson.

Vid första etappen – Råslätt – slogs skyddsrören slogs rakt genom E4ans vägbank. Förutom två fjärrvärmerör rammades 400 och 500 mms skyddsrör för kablar och för gas. Sträckan var omkring 50 m.

– Ett rejält jobb! Det är inte vardagsmat med så många och så stora ramningar bredvid varandra. Men förutsättningarna på plats var idealiska med bra ytor att jobba från.

Även andra etappen med tre ramningar under Herkulesvägen är klar. Återstår så två etapper – efter semestern och till hösten. Båda under E4an.

Dela gärna: