Schaktfritt ledningsbygge räddar ekskogen

”Wendelsbergsparken, till vilken planområdet gränsar, ingår i ett större område i Mölnlycke som pekats ut som värdefullt lövskogsområde i kommunens naturvårdsplan. I parken finns många gamla och grova träd.”… När Härryda kommun bygger ut VA-nätet för att anpassa kapaciteten till uppemot 600 nya bostäder i centralorten Mölnlycke, räcker det att inte bara hålla reda på befintlig infrastruktur under marken, utan även de gamla ekarnas rotsystem ska tas med i beräkningen.

Att dra en vattenledning genom skyddsvärd skog kräver rätt val av metod och en kontinuerlig riskbedömning vid etablering och hantering av tung entreprenadutrustning. Styrud fick uppdraget av Härryda kommun att bygga den nya vattenledningen i närheten av fabriksområdet från mitten av 1800-talet, som nu ska förvandlas till bostadskvarter.

Det rådde ingen tvekan om att den nya vattenledningen skulle byggas schaktfritt i så stor utsträckning som möjligt. Lösningen för att så långt som möjligt skona trädens rotsystem, var att borra för den nya ledningen, ned i berget under skogen.

– Under arbetets gång samarbetade vi med en arborist som såg till att träden hanterades korrekt, förklarar Viktor Johansson som var Styruds projektledare vid Alhagen i Mölnlycke.
– I synnerhet i de fall då vi behövde gräva eller beskära och för optimal placering av mottagningsgrop med hänsyn taget till trädens välmående fick vi nytta av arboristens expertis.

Den totala ledningssträckan var på 300 meter, varav 200 meter var bergborrning och resterande delar utfördes med styrd borrning, hammarborrning och en liten del schakt.

Inom Styrud finns all nödvändig utrustning för projekt med olika geoteknik och dessutom en organisation byggd för helhetslösningar. Bergborrningen under Wendelsbergsparken utfördes med StyroRock, en metod som Styrud utvecklat och som innebär att man kan utföra styrd borrning även genom berg. Berget blir en genväg, i stället för ett hinder.

Berghålet har en dimension på 254 mm och vattenledningen ligger tryggt i ett 200 mm skyddsrör. Borrningarna vid Alhagen utfördes på kort tid och med hög precision; Projektet startade i början av sommaren och var klart strax efter semestern. Skogen är intakt och till våren kommer den att vara lika grön och fin som innan.

– Ännu ett lyckat projekt, konstaterar Viktor med ett glatt leende.

Styrud producerade en presentationsfilm under sommaren, där sekvenser från arbetsplatsen i Mölnlycke finns med. Filmen finns på Styruds Youtube-kanal.

 

 

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten