Styrud är med när Skellefteå bygger 23 km ny vattenledning

Skellefteå kommun bygger en ny anläggning för dricksvatten i Medle, drygt en mil öster om staden. Det nya vattenverket kommer att ta vatten från marken via brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Vatten kommer även att som komplement tas från älven och infiltreras i marken i Selsforsen för rening och sedan anslutes till grundvattnet där. Från vattenverket i Medle leds vattnet dels till Skellefteå centralort och dels till Slind och ansluts till befintliga nät.

Nytt vattenverk och nya ledningar från Medle till ända i stan
Projektet startade i september 2016 och drivs av Skellefteå kommun i samverkan med entreprenören NCC. Utöver byggnation av nytt vattenverk, är det sammanlagt 23 km dubbla 560-rör som ska ned i marken. Styrud Ingenjörsfirma har fått förtroendet att genomföra de sträckor där schaktfritt ledningbyggande planerats, till exempel vid passager av väg, järnväg och vattendrag. Det nya vattenverket ska tas i bruk 2019.

Översiktsbild ledningsbyggeÖversiktskarta över ledningsbyggets omfattning i Skellefteå.

Johnny Tuoma är Styruds projektledare för projektet  i Skellefteå och gläds både åt gott samarbete och att kunna dra fram ess efter ess ur rockärmen.
– Vi har haft god kontakt med NCC redan innan kontraktet var i hamn och bidragit med information kring metodval bland annat, säger Johnny. Och nu när projektet är igång medverkar vi med ett flertal av våra metoder, som hammarborrning, augerborrning och styrd borrning till exempel.

Metodvalen styrs av förutsättningar i mark och omgivningar. I dagsläget har 6 sträckor på mellan 18 och 42 meter utförts med augerborrning i dimension 600-800 mm och en hammarborrning under E4 i dimension 800 mm. Dessutom har ett antal sonderingsborrningar utförts för att undersöka markförhållanden där ledningen ska fram.

Augerborrning under Medlevägen.Augerborrning under Medlevägen, 2 x 762 mm.

Mycket är gjort men en hel del återstår. Augern kommer att få jobba vid åtminstone ytterligare två platser där dubbla 600-rör ska passera under väg och cykelbana och under väg 95 ska det bli hammarborrning för dubbla 800-rör. I mars är det dags för ledningsdragning under Klintforsån och Bjurån – två borrningar på resp. plats och en sammanlagd sträcka på ca 900 meter. Till den här delen används en av Styruds lite större riggar för styrd borrning, en D100-maskin från Vermeer.

– Vi är ju utspridda över landet och jag tycker det känns bra att både finnas till hands nära kunderna och att kunna leverera de resurser som behövs där de behövs.
…för inget projekt är ju det andra likt, konstaterar Johnny.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

 

Läs om projektet på Skellefteå kommuns hemsida

 

 

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering