Spännande teknik när Årstabron renoveras

Årstabron Stockholm

Ända sedan 1986 har den 753 meter långa Årstabron varit ett statligt byggnadsminne. Det innebär att en renovering inte får medföra några större synliga förändringar av brons utseende.

Ändå har behovet av renovering varit stort under lång tid. Den betong som användes när bron byggdes var inte vattentät, vilket innebar att vatten trängt in och fått armeringen att rosta. Även betongen var skadad.

Banverket ville också säkerställa att bron håller i minst 50 år till, minska behovet av framtida underhåll samt kunna öka trafiklasten från dagens 22,5 ton till 25 ton.

Precisionsborrning Årstabron

Under renoveringsarbetet skulle tågtrafiken gå som vanligt, vilket innebar att arbetet utförs i etapper.

Renoveringen görs genom att skadad betong på sidan av valven tas bort och ersätts med ny. För att öka bärigheten hos valvbågarna och stabilisera hela konstruktionen dras förspänningsstag från ena valvsidan till andra och förankras i stålplåtar. Styrud TGB har utfört borrningsdelen av arbetet. Veteranen Bengt Eriksson har ordet:

– Förstärkningsborrning är inget nytt för oss – vi har stagat upp både slottsmurar och motorvägar. Våra borrutrustningar är dimensionerade för det svenska urberget, så Årstabrons skadade betong var ingen direkt utmaning. Men visst är det hedrande att få hjälpa till när en byggteknisk klenod som Årstabron ska räddas åt eftervärlden.

Årstabron principskiss 

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering