Styrd borrning krav från lantbrukare

Nästan två mil styrd borrning för vattenledningar – från Norrköping ut mot kusten. – Längdmässigt är detta det största jobb vi haft, säger Styruds Johan Lundberg. Att projektet omfattar mer borrning än schakt är också unikt.

En ledningssträcka genom åkermark, där så mycket som möjligt skulle borras. Per Westling, på beställaren Norrköping Vatten, förklarar beslutet så här:

– I första hand för att tillmötesgå lantbrukarnas krav. Styrd borrning underlättar, det blir mindre skördebortfall och färre störningar i verksamheten.

Ekonomiskt och tidsmässigt var det inte stor skillnad mellan metoderna – schakt eller borrning – i just det är projektet. I andra kan valet ha stor betydelse.

– Överhuvudtaget försöker vi använda styrd borrning så mycket vi kan. Fordras det återställning med asfalt, borrar vi direkt – om det går.

Dålig tillgång på vatten ute på Vikbolandet, är anledningen till att Norrköping Vatten nu bygger ut det kommunala nätet från Navesta till Östra Husby. I en andra etapp dras vatten och avlopp vidare från Östra Husby till Mauritzberg. Här, intill slottet vid Bråviken, byggs ett nytt center med hotell, fritidshus, golfbana och marina.

Styruds Tomas Fredriksson har varit med sedan förprojekteringen.

– Jag har levt med projektet i två år, gått sträckan och tittat på förutsättningarna. Norrköping Vatten gjorde också en stor geoteknisk undersökning, där vi kunde utesluta vissa bitar.

Entreprenör för båda etapperna är Stadspartner. Etapp ett fram till Östra Husby omfattar totalt 2,8 mil. Av detta har 1,5 mil borrats, resten grävts.

– Vi har klarat mängder av dräneringar på det här sättet, förklarar Leif Andersson på Stadspartner.

– Vi har borrat så mycket det går – och försökt med lite till. Vissa ställen såg lovande ut, men var bara sten. Vi gick också bet på ett par projekterade sträckor.

Men det var inte borrningens fel, menar Per Westling, Norrköping Vatten. Utan det geotekniska underlaget som var bristfälligt. Det upptäcktes berg där det inte skulle finnas – och tvärtom.

När detta skrivs är etapp ett nyligen avslutad och etapp två till Mauritzberg på gång.

– Det har gått bra, summerar Leif Andersson, Stadspartner och Tomas Fredriksson, Styrud. Och tidsmässigt ligger vi i fas.

Dela gärna: