Styrud borrar för naturgas

När Nova Naturgas nu bygger ut naturgasnätet från Göteborg till Stenungsund dras också en mindre distributionsledning till EKA Chemicals i Bohus. Generalentreprenör för den tio kilometer långa sträckan mellan Guddeby och Bohus är Styrud.

– Det här är inte vårt första arbete med totalansvar, men det hittills största, förklarar Styruds platschef Johan Gynnerstedt. Den stora gasledningen upp till Stenungsund blir på 400 mm och i stål. I höjd med Kungälv görs en grenledning i något mindre dimension, 315 mm, och i plast.

– Det är här vi kommer in, berättar Johan Gynnerstedt. Markarbetet är redan i full gång. Vi har utgått från stålledningen vid Marstrandsvägen och arbetar oss successivt ner mot EKA Chemicals.

Ledningen borras fram genom åker-, ängs- och skogsmark och bitvis parallellt med större vägar. Den passerar omärkligt under Marstrandsvägen, delar av Rollsbo Industriområde, Nordre älv, E:6an och slutligen under Göta Älv i höjd med Jordfallsbron.

Lite speciellt är att drygt 75 procent av sträckan byggs med hjälp av schaktfri teknik – och då till 90 procent styrd borrning. Undantaget är hammarborrning under några påfarter till E6:an och under järnväg.

– Den ursprungliga planen omfattade 2,5 km borrning, resten schaktning. Men när vi började titta på projektet såg vi ganska snabbt, att här går det ju att borra mycket mer.

Det anses ofta i branschen att man ska borra så lite som möjligt. Att det blir för dyrt.

– Så är det inte alls, menar Johan Gynnerstedt, som gärna vill slå ett slag för styrd borrning. Ledningen till Bohus är ett bra exempel. När den planerade borrsträckan tredubblades och andelen schaktning minskades, blev också priset betydligt lägre.

Det är framförallt snabbheten som gör att schaktfri teknik kan ta upp konkurrensen även ekonomiskt. Att borra in ledningar tar bråkdelen av den tid det tar att gräva, lägga ledning och återställa.

Att borra sig fram under jord ger också frihet vid val av väg. Att utrustningen tar liten plats, metoden är skonsam för miljön, inte gör åverkan på marken och att problem med markägare minimeras, är sådant som värderas allt högre.

– Vi kommer dessutom längre på en liter diesel, vilket innebär mindre utsläpp av avgaser än vid andra metoder.

Dela gärna: