Styrud intog Varbergs fästning

Med hjälp av mobilkran lyckades Styrud med det som varken svenskar eller danskar gjort i krig – tog sig in över murarna till Varbergs fästning. För att därefter hammarborra sig ut.

– Ett jobb som var både udda och roligt, tycker Styruds projektledare Göran Åhlander. Ett svårt jobb i brant vinkel. Men resultatet blev väldigt bra.

Fästningens uppfartsväg är smal och muröppningen trång. Dessutom finns planer på att förlänga vallgraven och återställa gamla tiders vindbrygga. Omständigheter som försvårar, när fästningens byggnader ansluts till Varbergs fjärrvärmenät. Hur få in värmen innanför murarna?

Lösningen blev hammarborrning – inifrån och ut. Att låta Styrud borra uppifrån fästningsvallen och ut genom murens lavade stenblock.

– Eftersom infarten är så trång fick vi ta bakvägen. Använda mobilkran för att lyfta upp borrigg, rör och utrustning direkt på murkrönet. Något som vi dessutom fick göra två gånger, eftersom tidningar och TV, som var på plats för en presskonferens, missade första lyftet.

Från en brant liten schaktgrop, där riggen stod på sniskan, hammarborrades sedan fyra hål sida vid sida. För fjärrvärme tur och retur, vatten och kablar.16 meter vardera och med skyddsrör på 325 mm.

– Borrvinkeln låg på ca 45 grader. Vi arbetade från vallen i höjd med murkrönet, ner genom lösa massor och ut genom murens massiva stenblock. Med så skiftande material kan det vara svårt att få rören i samma nivå. Men resultatet blev synnerligen prydligt, säger Göran Åhlander och ger killarna på riggen en eloge.

Styruds beställare var SBS Entreprenad AB, som ansvarar för projekteringen och läggningen av fjärrvärmeledningen åt förvaltaren Statens Fastighetsverk.

Med hjälp av mobilkran lyckades Styrud med det som varken svenskar eller danskar gjort i krig – tog sig in över murarna till Varbergs fästning. För att därefter hammarborra sig ut.<br><br>– Ett jobb som var både udda och roligt, tycker Styruds projektledare Göran Åhlander. Ett svårt jobb i brant vinkel. Men resultatet blev väldigt bra.
Dela gärna: