Styrud introducerar ny teknik för brofundament

Samhälle i utveckling behöver förbättrad infrastruktur
Ljungby har sedan medeltiden varit en plats där viktiga handelsvägar i nord-sydlig och öst-västlig riktning korsas. Den Småländska företagsamheten frodas än idag i allra högsta grad och för att hålla verksamheter igång krävs smidiga transporter. En hel del tung trafik tar genaste vägen tvärs igenom Ljungby; alla lastbilar till och från IKEA i Älmhult är ju bara ett exempel. Nu vidtas åtgärder för att avlasta trafiksituationen i centrum och Ljungby Kommun har med Trafikverket som delfinansiär beställt en ny vägsträcka som ska leda trafik runt själva centrum.

SVEVIA bygger den nya vägen som blir ca 2,5 km lång med 2 nya cirkulationsplatser, bullervall, cykelbro och en ny bro över Lagan. Trafikverket har lett projekteringen av broarna och Styrud har fått förtroendet att utföra grundläggning för den nya bron över Lagan med för Sverige helt ny teknik. Bron ska vila på 12 stycken bropelare i form av borrade stålpålar fyllda med betong. För borrningen har Styrud tagit till en av sina största riggar, en Bauer RGT16 som spakas av ett team från Finland med arbetsledare Viktor Halin i spetsen. Grundläggning med borrade pålar av den här dimensionen är helt nytt i Sverige, men mycket vanligt i Finland. När nu Svevia och Styrud är pionjärer och introducerar ny teknik på marknaden, känns det tryggt att ha team i koncernen som har gedigen erfarenhet på området.

 

Borrade pålar bär upp bron över Lagan
Passagen över ån blir en sk samverkansbro där betong och stålbalkar tillsammans fördelar tyngden, en betydligt mer lättviktig konstruktion än en ordinär betongbro. Varje bropelare utgörs av ett ca 24 m långt stålrör med en diameter på 813 mm som borras ned genom lager av lera, sand och silt för att slutligen förankras ca 1,5 m ned i solitt berg. En bergfast metod! 3 pålar placeras på land och 3 pålar i vattnet på vardera sidan av Lagan och på dem läggs tre huvudbalkar, tvärbalkar och en formställning. Ett plockepinn i storformat där slutligen vägkörbanan gjuts på.

Mats Johansson är Svevias platschef som, med pålarna på plats konstaterar att arbetet med grundläggningen flutit på bra. Och medan Styrud har packat ihop och dragit vidare till nästa projekt, har projektet i Ljungby bara börjat för Svevias del. Stålkonstruktionen kommer på plats vid jul och betongarbetena ska vara klara i maj 2013 och den 1 juni ska vägen vara färdig.

Trafikverket har varit på studiebesök i Finland och sett hur man jobbar där med lansering av broar direkt på stålpålar. Fördelarna är flera och stora. Magnus Wiberg är teknikchef på Anläggningskonstruktion på Vectura och är den som ritat in den valda brokonstruktionen med borrad grundläggning för projektet i Ljungby.

– Valet av samverkansbro över vattendrag är ganska självklart, förklarar Magnus, eftersom en vanlig betongbro för med sig en hel del arbetsmoment som behöver göras nere i vattendraget. Spont för stödkonstruktion, urgrävning, gjuta under vattnet så det blir tätt, hålla läns, gjuta bottenplatta… Allt detta i höga och varierande vattenflöden. Stor och omfattande arbetsinsats bara för de temporära konstruktionerna, alltså. Kostnadsmässigt är ställningar och temporär pålning en dyr historia.

Ur miljösynpunkt är det givetvis en stor fördel om man så långt det är möjligt kan undvika att påverka vattenflödet. Och ju större ingrepp man planerar i vatten, desto högre krav ställs från miljömyndigheterna som man får förhålla sig till. 

Rationell grundläggningsmetod är här för att stanna
– Den här metoden, att borra ned stålpålar, innebär att man arbetar från land med ytterst lite påverkan på själva ån, fortsätter Magnus. Själva bron tillverkas i delar någon annan stans och lyfts på plats. Ett annat tillfälle då den här typen av brolansering passar perfekt, är när en bro behöver anläggas på kort tid vilket är vanligt vid byggnation av t.ex. järnvägsbroar. Då är det smidigt att borra pålarna vid sidan av spåren och när det är klart stängs trafiken ett kort tag medan själva bron kommer på plats, spåren läggs på och klart! I stället för månader av stängd trafik, kan det räcka med några dagar. Och underfarter under bron kan grävas ut efteråt, när trafiken är igång på bron.

Tack vare att Trafikverket med hjälp av Vectura vågat satsa på ny teknik har vi nu även i Sverige kunnat visa det våra finska kollegor redan vet – grundläggning med borrade stålkärnepålar ger enorma fördelar. Snabbare, billigare och bättre för miljön!

Magnus Wiberg på Vectura ser många projekt framöver där metoden är väl lämpad. Och det är ju vi på Styrud glada för.

 

 

Länktips

Ljungby kommun firar första spadtaget på nya vägen tillsammans med Svevia:
http://www.ljungby.se/Mark-och-trafik/NYHETER2/Forsta-spadtaget-pa-nya-Soderledet/

Metodblad om borrade pålar:
https://www.styrud.se/wp-content/uploads/Styrud_BorradePalar.pdf

Vill du veta mer

Läs mer om Grundläggning på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här! 

Dela gärna: