Styrud mitt i smeten

Vägverket driver tillsammans med trafikkontoret i göteborg ett trafikinformationssystem, som bygger på ett antal fasta mätstationer i och utanför staden. Löpande rapporter om trafikläget lämnas bland annat av vägverket, göteborgs-posten och i p4.

Olskroksmotet är den punkt i Göteborg där alla de hårdast trafikerade lederna möts; strax söder om Tingstadstunneln under Göta älv. För att göra trafikinformationen ännu bättre ville man komplettera med en mätstation även vid Olskroksmotet. En mätstation består i praktiken av detektorslingor i vägbanan som via signalkabel sänder mätvärden till stationens kommunikationssystem.

Ledningsdragning i Olskroksmotet är rena mardrömmen. Trafikbilden är extremt komplex med tungt belastade trafikleder i flera plan och flerfilig trafik. Spårvagnstrafik ingår också i trafikbilden.

Att använda traditionell schaktning för ledningsdragningen var helt otänkbart med tanke på konsekvenserna om trafiken skulle behöva stängas av. Lyckligtvis innehåller Olskroksmotet ett antal små grönytor, där det var möjligt att få plats med en rigg för styrd borrning.

Totalt borrade vi 7 hål med totalt 600 meters längd. I varje hål drogs 3 st 63 mm skyddsrör in. Jobbet gick smidigt och trafiken påverkades inte det minsta. Vilket nog göteborgsbilisterna är tacksamma för!

Dela gärna: