Styrud kan konsten att tämja en gejser

Fortums gejserI Sverige finns väl inga naturliga gejsrar, men utanför Hede i härliga Härjedalen kan fenomenet beskådas ändå. Eller kunde…
”Långåspruten” mellan Långå kraftverk och Grundsjön har varit ett säkert vårtecken, men nu pågår arbeten för att tämja vattenkaskaderna.

Fortums kraftstation i Långå med sina 2 aggregat byggdes i början av 70-talet och får sitt vatten från sjöarna Lossen och Grundsjön. Årsproduktionen är på drygt 400 GWh, fallhöjden är 217m och den samlade effekten 156MW.

Vattnet från sjöarna leds i tunnlar till kraftstationens turbiner 240 meter under marken. Tunneln från Grundsjön är 17 km lång och för att ta tillvara på vattnet från Rändeån som flyter ovanför finns ett schakt från ån som ansluter ned till tunneln. För Lossens regleringsmagasin, som rymmer hela 500 miljoner m3 vatten, finns Ulvåschaktet som i sin tur ansluter till en 15 km lång tunnel.

Vid höga vattenflöden och i kombination med låga nivåer vid Lossen och Grundsjön, vanligen i samband med snösmältning i april och maj, går vatten till sjöarna via schakten. Vid denna omvända vattenledning kan stora mängder luft dras ner via schakten till tilloppstunnlarna. Luften komprimeras i sin tur nere i tunnlarna och kan vid stor luftinströmning resultera i ett gejserliknande fenomen där vatten trycks tillbaka upp genom schakten med stor kraft. Det sägs att vattenkaskaderna kan bli uppåt 100 meter höga!

Fortum vill nu avhjälpa dessa gejserfenomen genom att skapa avluftningshål ner till respektive tunnel för att lätta på trycket. Styrud har fått uppdraget att genomföra borrning av 8 st anslutningshål genom berget ner till tunnlarna vid både Ulvån och Rändeån. Varje hål är ca 50 m långt; inledningsvis 460mm foderrörsborrning genom krosszon ned till berg och därefter styrlisthammare 165 mm, som ryms upp till 305 mm. Riggen som används är en MDT230B Multipurpose Drill, en kraftfull entreprenadmaskin som klarar många typer av uppdrag. Borrningarna startade i mitten av september och förväntas vara klara under november månad.

Borrning vid UlvånStefan Löfving är projektledare för uppdraget utanför Långå och är nöjd med hur det framskrider.

– Detta är ju egentligen inga konstigheter, säger Stefan. Vi tappade lite tid i början på grund av att ena tunnelns läge var oklart, men när det väl retts ut har det löpt på utan överraskningar.

Så nästa vår lär det inte bli någon spektakulär vattenshow i Rändeån, utan vi får kika på Youtube för att se hur det var…

 

 


Bröderna Tommy och Andreas Henriksson sköter borrningarna
.

Läs om Långåspruten på Fortums hemsida.

Vill du veta mer om bergarbeten och hitta kontaktpersonen närmast dig, klicka här.

Dela gärna: