Styrud tar ledningen under Göta Älv

Under hösten har Styrud utfört ytterligare ett ledningsbygge under Göta Älv. Den här gången på uppdrag av Göteborg Energi Nät AB, som nu har en ny uppsättning kablar på plats mellan ställverken i Orrekulla på Hisingen och Blixås på fastlandet.

Det här senaste uppdraget omfattade en sammanlagd ledningssträcka på ca 2100 meter, varav 1800 meter utfördes med styrd borrning fördelat på 7 delsträckor. Sträckan under älven är 450 meter lång och ledningarna ligger ungefär 7 meter under älvens botten, 14 meter under ytan.

Styrd borrning under Göta ÄlvStyrd borrning under Göta Älv med D100 borrigg.

Styruds flitiga ledningsbyggande utgjorde i det här fallet en liten extra utmaning, eftersom det som ett resultat av ett tidigare uppdrag åt Göteborg Energi Nät AB redan finns ledningar på samma plats. Nu gällde det att undvika konflikt med de befintliga ledningarna och det nya hålet placerades ca 2 meter längre ned. För att garantera borrlinjens exakta position utfördes mätningarna från en båt som är specialutrustad med GPS kopplad till motorn för att kunna hållas stilla i fix position. Hemdraget gjordes nattetid för att inte störa verksamhet och biltrafik för de industrier som ligger på fastlandssidan, då de 450 meter långa rören drogs fram på vägen utanför.

Redo för nattligt hemdrag under älvenLedningarna utlagda, redo för nattligt hemdrag.

På fastlandssidan passerar borrlinjen både motorled och järnväg och som alltid när det gäller arbete i närheten av järnväg ställs höga krav på säkerhet och stabilitet. Toleransen för rörelser i rälsen ligger på 5 mm; praktiskt taget nolltolerans. Här blev det nattarbete och kontinuerlig mätning. Trig stod för kontrollmätning och mätte som mest en rörelse på 2 mm. Klart godkänt.

Fredrik Johansson har varit Styruds projektledare för projekt Orrekulla-Blixås och han är över lag nöjd.

– Hemdragen har gått fantastiskt smidigt, med förvånansvärt liten dragkraft, säger han och passar på att strö lite beröm över dem som genomfört projektet:

– Borrteamen på de båda riggar vi använt, en D60 och en D100, är erfarna och duktiga. Och våra underentreprenörer Svanesunds Rör, Trig, Trollhättan slamsugning och AG Entreprenad har absolut levt upp till förväntningarna. Då vill det gärna bli bra, konstaterar Fredrik.

Lars Preinfalk är nybliven arbetschef på Styrud och kommer närmast från Trafikverket och Svedavia med gedigen erfarenhet från stora projekt i bagaget. Projektet vid Orrekulla-Blixås är Lars pilotprojekt i Styrudkläder och han instämmer i Fredrik Johanssons positiva sammanfattning.

– Jag tycker att vi ska jobba lite som indianer, säger Lars. Helst kunna smyga fram tyst och fint och ingen ska se att vi varit där…

När det gäller korsande av Göta Älv, kollar vi med Anders Jacobsson, arbetschef i Göteborg som varit i bolaget i närmare 20 år. Han gör en liten mental nostalgitripp och drar sig till minnes tidigare borrningar som genomförts under älven och börjar räkna…

– På rak arm kommer jag på 12 projekt där vi kört styrd borrning under Göta Älv, säger Anders efter en kort stunds funderande och räknar upp ledningar på sträckan mellan Kungälv och Göteborg för både fjärrvärme, el, fiber, gas och vatten.

Vi gissar på att Styrud har rekord i antal håltagningar under älv. I alla fall under Göta Älv.

 

Dela gärna: