Styrud under Göta Älv igen

Styrud borrar under Göta Älv åt Göteborgs Energi. När älven muddrades skadades högspänningskablarna och nya måste dras i höjd med Fredrikshamns skans i Backa. Vårt uppdrag är att borra två parallella, 280 meter långa borrhål under älven. Och därefter vända 90 grader och borra två gånger 180 meter under Marieholmsleden.

Borrhålen går 17 meter under Göta Älvs vattenyta, eller ca 9 meter under älvens botten.

Utmaningen för oss är att kunna tala om exakt var ledningen ligger, så att den inte riskerar att skadas igen. Detta gör vi genom att positionsbestämma med gps från båt och ange koordinater samtidigt som vi borrar.

En annan utmaning är alla rören. Två stora kabelpaket skall dras med 6 stycken 160 mm och 3 stycken 110 mm skyddsrör i vardera. Det blir nästan 7 km plaströr som skall svetsas ihop. Vi använder också mycket tjockväggigare rör än normalt, för att de ska klara det stora tryck som blir under älven.

Dela gärna: