Styrud växer i öster

Styrud Boreal Oy i Finland har expanderat genom förvärv av affärsrörelserna RC-Poraus Oy och Muhoksen Vesi- ja Maatyö Oy som är etablerade i Muhos i norra Österbotten. Med det här tillskottet utvidgar Styrud Boreal sitt tjänsteutbud, inom såväl schaktfritt ledningsbyggande som borrad grundläggning och stärker sin ställning som leverantör av borrtjänster på hela den finska marknaden.

Tero Hynninen, VD för Styrud Boreal Oy.

Tero Hynninen, VD för Styrud Boreal, är mycket nöjd med förvärvet och gläds framför allt åt att man förutom maskinell förstärkning också får ytterligare personella resurser.

– I och med den här affären skapas förutsättningar för avsevärt snabbare tillväxt av vår verksamhet, säger Tero Hynninen.
I stället för att bara investera i nya maskiner, har vi nu också fått in ännu mer kompetens och kunnande. Skickliga borrare är en oerhört värdefull tillgång, konstaterar Tero.

Styrudkoncernen omsätter ca 400 MKr och har sammanlagt ca 130 anställda, varav ett 20-tal i Finland.

 

Länkar

Länkar till de finska webbplatserna:

Styrud Boreal Oy

RC-Poraus Oy & Muhoksen Vesi ja Maatyö Oy

Dela gärna: