Toaletter på Bohus fästning ingen skitsak.

Statens Fastighetsverk och Kungälvs kommun har gemensamt bestämt sig för att göra Bohus fästning till ett ledande resmål i Skandinavien. Målet är att fästningen inom en tioårsperiod ska locka minst 170 000 besökare varje år.

Bland annat ska den roll som fästningen spelat i historien visualiseras med hjälp av ny teknik. Dessutom ska ett rejält besökscentrum byggas, som även ska marknadsföra andra historiskt intressanta besöksmål i regionen. Områdets betydelse som fritids- och aktivitetsyta för såväl boende i Kungälv som besökare ska också förbättras med hjälp av olika åtgärder.

Fram till 2020 handlar det om en investering på 60 miljoner, som delas mellan Statens Fastighetsverk och Kungälvs kommun.

Förbättrad infrastruktur

För att göra verklighet av planerna behövs en omfattande satsning på infrastruktur. Hittills har fästningen t ex helt saknat vatten och avlopp, vilket inneburit att varje aktivitet på fästningsområdet krävt tillfälliga toaletter. Det arbetslag som sköter fästningen behöver också få bättre arbetsmiljö.

En av åtgärderna är därför att placera en servicebyggnad högst upp på fästningen, ansluten till det kommunala VA-nätet.

Miljön vid fästningenär dock extremt känslig, och för Statens Fastighetsverk var ledningsdragningen en knivig nöt att knäcka.Åtminstone tills man fick kontakt med Styrud.

Gammalt och nytt kolliderar

– Fästningen ligger på ett berg, så vanlig schaktning var aldrig något alternativ, säger Staffan Larses, teknisk förvaltare på Statens Fastighetsverk. Att spränga ner ledningarna var uteslutet, så istället funderade vi på att gräva ner ledningarna i marken runt fästningen för att sedan gå rakt upp till högsta nivån.

– Men att gräva ett 500 meter långt ledningsdike i marken i närheten av ett historiskt monument som Bohus fästning kräver tidsödande och kostsam arkeologisk övervakning av varje spadtag.Därför blev vi glada när Styrud berättade om sin teknik för att borra krokiga hål i berg.

Med StyroRock under fästningenUnderjordisk attack

Trots att Bohus fästning har belägrats ett otal gånger så lär den aldrig ha erövrats i strid. Men för Styruds borrmetod StyroRock var det inget större problem att ta sig in i fästningen. Metoden har utvecklats inom Styrud-koncernen och har blivit lösningen på en rad olika borrproblem, såväl inom ledningsbyggnad som grundläggning.

– För att få en fungerande borrlinje startade vi borrningen från en parkeringsplats vid foten av det berg som fästningen ligger på, berättar Magnus Andersson, projektledare på Styrud. Målet var att träffa fästningens högsta platå, just där den nya servicebyggnaden ska etableras.

– På vägen upp passerade borren först under en grässlänt, sedan den yttre fästningsmuren, därefter fästningens lägre platå och slutligen ytterligare en mur. Som vanligt när vi använder StyroRock var noggrannheten hög – vi bröt genom markytan exakt där vi planerat.

Forntid och framtid

– Vi ville inte ta några som helst risker i det här projektet, fortsätter Staffan Larses. Fästningen har egen brunn och dessutom finns en damm högst upp på fästningen som inte får tömmas på vatten om borrningen skulle orsaka sprickor i berget. Därför ligger ledningarna i ett skyddsrör inuti borrhålet så att vi har möjlighet att täta mellan berg och skyddsrör. Hittills har det dock inte behövts, men man vet inte vad som kan hända framöver.

– Så här är det alltid när gamla byggnader och anläggningar ska kombineras med ny teknik. Det gäller att hitta fungerande framtidssäkra lösningar som gör historikerna glada men ändå ryms i vår begränsade budget.

– Den borrning som Styrud utfört vid Bohus fästning uppfyller alla dessa krav, avslutar Staffan Larses. 

 

Vill du veta mer om schaktfria metoder, välkommen att kontakta

Anders Jacobsson – Göteborg
0705 – 63 96 79
anders.jacobsson@styrud.se

Joacim Kullinger – Stockholm
0705-21 37 48
joacim.kullinger@styrud.se

Dela gärna: