Trafiken flöt på vid Tingstadstunneln

Vägverket rustar upp trafikmiljön på båda sidor Tingstadstunneln i Göteborg. Ett arbete som skall stå klart i maj nästa år. Ett helt nytt trafikledningssystem byggs med nya portaler för trafik- och informationsskyltar samt bommar i tunnelmynningarna.

Med hjälp av styrd borrning kunde det inledande markarbetet klaras av smidigt och med minimala störningar för trafiken. – Det var 10 000 meter skyddsrör för elkablar som skulle ner, berättar Joakim Wennerholm på Elschakt, ansvarig för markbiten. Vi lät Styrud göra nästan allting och använde deras styrda borrning istället för schaktning. Där det gick att borra, borrade vi – inte bara under, utan även längs med vägen.

Skälet var trafiksituationen vid Tingstadstunneln.

– I den här trafikmiljön skulle det ha tagit mycket längre tid med öppna schakt och dessutom blivit dyrare, förklarar Joakim Wennerholm. Vi hade också behövt stänga av vägen långa perioder, nu handlade det bara om timmar när Styrud stod där med sitt ekipage. Att borra blev mycket smidigare.

Arbetet med ledningsdragningen utfördes på båda sidor om Tingstadstunneln. Styrud borrade och drog rör, 3-5 stycken på varje delsträcka, och Elschakt satte brunnar och fiskade upp ledningarna efter hand Styrud kom fram med borrningen.

– Vägverket var mycket nöjda med metoden! berättar Joakim Wennerholm. Vi ordnade en demonstration där Styrud fick visa hur de använder styrd borrning för att trycka en sträcka längs med vägen. Lite nytänkande, samtidigt som man slipper alla öppna schakt. Och är metoden med redan vid projekteringen, blir det ju ännu lättare att trycka.

För Styruds del är arbetet vid Tingstadstunneln avslutat, men mycket återstår. Nu ska ledningarna som dragits fyllas med kablar – och elskåp, portaler och skyltar sättas upp.

Dela gärna: