Tuff borrning utan bentonit i fjärrvärmeprojekt

Foton: copyright Öresundskraft

Stora höjdskillnader, besvärliga jordlager och restriktioner. Så till exempel fick bentonit inte användas. Förutsättningarna var svåra när Styrud utförde en styrd borrning för fjärrvärme mellan Helsingborg och Landskrona.

Styvt ett år har Öresundskrafts fjärrvärmeutbyggnad tagit och nu 1 november kunde den nya ledningen tas i drift.

De två parallella borrningarna i en dalsänka – under å och järnväg – utgör en bråkdel av sträckan på 16,5 km mellan Helsingborg och Landskrona. Men frågetecknen var många och tvivlare fanns. På Öresundskraft, hos huvudentreprenören NCC och till viss del även inom Styrud.

– Jag funderade länge och väl, säger Styruds projektledare Göran Åhlander. Det var en mycket svår borrning, med en hård radie. Vi fick böja rören så mycket som är tillåtet. Det var också ungefär vad maskinen klarade. Vi brukar inte heller dra så stora ledningar utan bentonit.

Råån är rik på fisk och här finns lekplatser för havsöring och öring. Visserligen är bentonit ett naturligt lermaterial, som inte är giftigt och eller farligt för miljön. Men efter Hallandås undviks diskussioner om befarade utsläpp i vattendrag.

Tack vare mycket lera och dy i dalgång och åbotten gick det nu bra utan extra smörjmedel. Trots att skyddsrören var 630 mm i diameter.

– Men om vi kommit in i silt eller sand, hade friktionen blivit för stor, förklarar Göran Åhlander.

– Själv oroade jag mig mest för den dåliga täckningen under Råån – mindre än en meter.

Anledningen var fjärrvärmerörens böjradie och att en sk hall, av mycket styv skiffrad lersten, utgjorde hinder på ömse sidor ån. Göran Åhlander hade hellre sett tre meters marginal till åns botten, för att inte behöva riskera sk blow-outs.

Per Rosendahl på Öresundskraft hade förordat, och trodde på, den styrda borrningen.

– Det blir minst ingrepp i naturen, säger han. Och här var det egentligen enda möjligheten, eftersom det finns förstärkningar i banvallen som inte fick röras.

Just här går Västkustbanan i luften, på en bro över en äldre enspårig järnväg. Fördelen med att slippa dra två fjärrvärmerör under den dubbelspåriga stambanan uppvägde eventuella nackdelar. Speciellt med facit i hand.

– Vi använde vår största maskin och den fick ett tufft jobb med att komma igenom hallen, säger Göran Åhlander. Men vi hade inte behövt oroa oss. Allt gick över förväntan.

Bentonit – ett naturmaterial

Bentonit är en naturlig lera. Den har hög uppsugningsförmåga, sväller mycket och har låg vattengenomsläpplighet. Den huvudkomponent som ger bentoniten dess unika egenskaper, är ett lermineral som bildats av vulkanisk aska.

Användningsområdet är oerhört brett och sträcker sig från smörjmedel vid borrning, tätning av tunnlar och förvaring av kärnbränsle till kattströ och klarningsmedel i vitt vin.

– Bentonit är ett naturmaterial och den negativa klang den fått, stämmer inte, säger Göran Åhlander, Styrud.

– Kemiska tillsatser kan användas för olika ändamål, men bentoniten i sig är inte farlig. Trots det höjs det på ögonbrynen och blir lätt skriverier när materialet används. Utan att någon tar reda på vad det egentligen är.

Dela gärna: