Utbyggnad fjärrvärme Eskilstuna

Vi har borrat under vägar på sex olika platser, berättar Styruds Johan Lundberg. Två parallella borrningar i dimensioner från 500 mm till 700 mm.

– Både markarbeten och borrningar har gått bra, förklarar Håkan Wiklund på Lindesbergs Grus & Maskin. Det har varit mycket hammarborrning – och då behöver man inte oroa sig för att gå på berg eller sten. Man vet att man kommer igenom!

Många gånger är det bättre att direkt välja hammarborrning, för att slippa göra geoundersökningar eller riskera att behöva byta metod halvvägs, menar han också.

Syftet med projektet är att ersätta el- och oljeproducerad värme från en lokal panna i Brunnsta med fjärrvärme baserad på biobränsle. Kraftvärmeverket i Eskilstuna producerar både värmeenergi och el i en och samma process. Produktionen bygger främst på biobränsle, men även avloppsvatten används för att utvinna värme.

Dela gärna: