Utnyttja riggen när den är på plats

Istället för att gräva upp och återställa stenlagda gator och trottoarer kring Värnhemstorget i Malmö, valde NCC att borra så mycket det gick. Trafiken behövde inte stängas av – och även fotgängarna kunde passera utan problem, när Styrud stod där med sin rigg på trottoaren.

Värnhemstorget är en knutpunkt för bussar, här finns genomfartsleder och trafiken är tät. Styrud borrade under torg, korsningar och gator samt långa sträckor längs trottoarer. Det handlade om en utbyggnad av Malmö Kommunala Bostäders fibernät.

– Vanligtvis har borrningar i Malmö inte den här omfattningen, säger Jonas Mader på Styrud. Det brukar röra sig om kortast möjliga väg. Nu var det nästan 600 meter.

– Det är kul att NCC såg till helheten i det här projektet, utnyttjade att vi var på plats och lät oss borra mesta möjliga. Etableringskostnaden skulle de ändå betala och nu sparade de också in på avstängningar och återställning.

– Många tror att det är dyrare så fort det handlar om borrning. Men räknar man in alla faktorer, även sådant som återställning, kan schaktfritt i stället bli lönsammaste alternativet.

I det här fallet var dessutom en stor del av ytorna stenlagda. En längre styrd borrning utfördes under själva torget och en större korsning. På flera angränsande gator borrades och drogs rör för fiber längs trottoarerna: Lundavägen, Ringgatan, Sallerupsvägen …

– Vi borrade också längs trottoaren på Möllevångsgatan och gick sedan under Södra Förstadsgatan. Här var det tight! Utrymmet var mycket begränsat – med befintliga rör för vatten, gas, el, tele och fjärrvärme som vi måste emellan och under. Vi var bl a nere på 8 meter och stångades med kalkberget där.

– Kalkberget spökar rätt ofta för oss här i Malmö. Och det får man knäcka på lite olika sätt. Här valde vi att byta till ett lite vassare borrhuvud som klöste sönder kalken

Dela gärna: