Wiresågade schakt ventilerar Citybanan

Byggandet av nya Citybanan, som ska lösa problemen med det överbelastade järnvägsnätet i Stockholm, rullar på. Många entreprenörer är inblandade, bland annat den internationella byggkoncernen Bilfinger Berger som gärna arbetar med komplicerade projekt och gillar tekniska utmaningar. Precis som Styrud.  

En viktig funktion för nya Citybanan är ventilationen. Stor omsorg har ägnats åt att skapa en god miljö för passagerarna samt att eliminera de dragproblem som tåg i tunnlar alltid orsakar. En viktig komponent är de ventilationsschakt som förbinder de underjordiska stationerna med markytan. Förutom den traditionella ventilationen, byggs ett system för brandventilation som består av två schakt per station, och som ska kunna evakuera stora mängder gaser vid brand. Det handlar om rejäla schakt som alla mynnar ut i känsliga stadsmiljöer. Av hänsyn till närboende och vibrationskänsliga byggnader är det omöjligt att använda traditionell sprängning. Istället valdes Styruds wiresågningsteknik, och den har använts framgångsrikt vid Hälsingshöjden, Vasa Real och Odenplan. (Vi har tidigare skrivit om projektet vid Odenplan – den artikeln kan du läsa här.)

Vattentäta, koniska schakt
Det handlar om rejäla hål med en tvärsnittsarea på uppemot 40 kvadratmeter i botten. Sågningen kräver omfattande förarbeten för att säkra bergets hållfasthet och eliminera problem med inläckande vatten. Därför inleddes arbetena med att ett stort antal bergbultar borrades in i berget 0.5 m från det blivande schaktet. Därefter utfördes en s k ridåinjektering, som innebär att mikrocement trycks in i berget med 50 bars tryck för att täta eventuella sprickor.

Sågningen utfördes sedan med hjälp av sex hål som precisionsborrades med kärnborrteknik. Borrhålen placerades dels i det blivande schaktets hörn, dels mitt på långsidorna. För att det material som sågas bort ska kunna falla ner utan att fastna, görs schakten koniska. Den koniska formen förbättrar också luftflödet när schaktet används som ventilationskanal.

I normala fall faller det bortsågade berget ner och slås sönder i block som går lätt att lasta ut, men vid ett tillfälle höll hela blocket ihop och Styruds förvånade sågoperatörer kunde beundra en helt perfekt och slät obelisk som stod på tunnelbotten. Se bild!

Kamp mot klockan
Ventilationsschaktet vid Vasa Real skulle mynna ut på skolgården, och Styruds team var på plats redan första dagen av sommarlovet. Arbetet drevs hårt med 12 timmars arbetsdagar sex dagar per vecka. Ett absolut krav var att arbetet skulle vara klart den 17 augusti, men redan fem dagar tidigare var sågningen av det 30 meter djupa schaktet klar.

– Wiresågning är en teknik som är både mångsidig och snabb. Dessutom är miljöfördelarna stora och därför borde wiresågning ersätta sprängning betydligt oftare, framför allt vid bergarbeten i känsliga miljöer.

 

Vill du veta mer, kontakta gärna
Andreas Israelsson
0705-82 74 40 / andreas.israelsson@styrud.se

Dela gärna: