Kors och tvärs under bangården vid Arenastaden

Bangården vid ArenastadenI Solna byggs den nya nationalarenan ”Swedbank Arena” med plats för uppemot 65.000 åskådare. Projektets huvudentreprenör är PEAB. I anslutning till arenan skapas en ny stadsdel som ska rymma cirka10.000 arbetsplatser, 2.000 bostäder samt ett nytt handelscentrum  – Mall of Scandinavia – med drygt 200 butiker. Ett nytt hotell med skybar på 90 meters höjd byggs också.

En viktig del av första etappen, som ska vara klar 2012-2013, innebär byggande av ny infrastruktur samt anslutning av den nya stadsdelen till grundläggande samhällsfunktioner som vatten och avlopp.

Favorit i repris

Redan under 2010 gjorde Styrud en avancerad borrning under bangården vid Solna station. Då var uppgiften att bygga dubbla tryckavloppsledningar för spillvatten från arenaområdet till det kommunala avloppsnätet på andra sidan spårområdet.
(Läs mer om det projektet här.)

Erfarenheterna från den borrningen var guld värda när det nu gällde att förse arenaområdet med vatten. Joacim Kullinger från Styrud AB berättar:

– Schaktfri ledningsdragning under järnväg är alltid en utmaning. Här gällde det dessutom att korsa en bangård med drygt 20 spår, varav 4 för höghastighetståg. Trafiken får inte påverkas alls och Trafikverket har rigorösa säkerhetsbestämmelser som ska följas. 

Fem dagar

– Precis som förra gången var själva borrningen inget större problem. Först gjorde vi en sonderingsborrning för att kolla den planerade ledningslinjen och därefter en traditionell pilotborrning. Avslutningsvis drogs ett 560 mm skyddsrör under bangården.

Inuti skyddsröret placeras en 315 mm tryckvattenledning. Totala ledningslängden är drygt 200 meter och borrningsdelen av jobbet gick på fem dagar plus ett långt nattpass.

– Eftersom ledningen skulle ligga på fem meters djup, byggde vi först en sex meter djup sänkbrunn med 3,2 meters diameter varifrån borrningen startade, fortsätter Joacim.

Störande magnetfält

Det största problemet var den metall och de ledningar som finns på bangården och som gör navigeringen av borrhuvudet osäker. Baserat på erfarenheten från första borrningen valde man att använda ett specialanpassat mätsystem som är okänsligt för störningar. Systemet skapar ett eget magnetfält och kommunicerar med borrhuvudet via ledningar inuti borrstängerna.

– Mätsystemet är extremt noggrant, fungerar under värsta tänkbara förutsättningar och gör det möjligt att navigera med en precision på centimeternivå. Det är ett kraftfullt verktyg som känns bra att ha tillgång till när det behövs, avslutar Joacim Kullinger.

 

Vill du ha mer information om ledningsbyggande, välkommen att kontakta
Joacim Kullinger, Stockholm
0705-21 37 48 / joacim.kullinger@styrud.se

Anders Jacobsson, Göteborg
0705-639679 / anders.jacobsson@styrud.se

Dela gärna: