RC-borrning

När du vill veta exakt vad berggrunden på olika djup innehåller, är RC-borrning (Reverse Circulation) en bra lösning. Efter hand som borrningen framskrider, förs borrkax från varje nivå upp till marken; självklart utan att sammanblandas med material från andra nivåer eller med borrkax som finns på  borrhålsväggarna.

Vi har även utrustning för kontinuerlig hantering av borrkaxet samt registrering av borrsjunkning, lufttryck, vattenflöde, rotationshastighet, vattentryck och matningskraft.