SBR-borrning

SBR-borrning är en vidareutveckling av styrd borrning och är en metod för långa, krökta hål då marken är för hård eller stenbemängd för traditionell styrd borrning. Metoden bygger precis som all styrd borrning på att man arbetar från markytan och styr borrkronans riktning med hjälp av elektronik.

Först borras ett pilothål, som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension innan media röret dras med tillbaka genom hålet. SBR-utrustningen har ett system med dubbla borrör; det inre driver borrkronan framåt och  riktningen justeras genom att den yttre borrstången kan vinklas.